K veci: Etický kódex poslancov

K veci

K veci: Etický kódex poslancov

13. 09. 2018 18:42

Témy a hostia:

1/Etický kódex poslancov
Michal Cirner - politológ

2/Zneužívanie detí kňazmi
Imrich Gazda - cirkevný analytik 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??