K veci: Zrušenie festivalu Divadla štúdia tanca...

K veci: Zrušenie festivalu Divadla štúdia tanca...

Témy: Zrušenie festivalu Divadla štúdia tanca - SR má v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ prísny trestný zákon

Hostia:
Milan Uhrík, riaditeľ banskobystrického župného úradu
Zuzana Ďuricová Hájková, riaditeľka divadla
Ľubica Laššáková, šéfka kultúrnej komisie Banskobystrického kraja
Jozef Čentéš, prokurátor, vedúci katedry trestného práva Právnickej fakulty UK

K veci: Zrušenie festivalu Divadla štúdia tanca...

Autor: Jaroslav Barborák foto: TASR - Dušan Hein