Novinky pre turistov na Čiernom Váhu

Rádiovíkend pozvánky a reportáže

Novinky pre turistov na Čiernom Váhu

16. 05. 2020 09:35

Čierny Váh poznáme ako riečku, ktorá spolu s Bielym Váhom pri Kráľovej Lehote vytvára našu najdlhšiu rieku. Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou a kým sa stretne s Bielym, preteká aj osadou, ktorej dal meno. Stará lesnícka osada žije aj dnes, hoci tam nechodí autobus, nenájdete tam obchod, ani bufet. Zato však krásnu prírodu, nenarušenú komerciou (ak nerátam autá s drevom). Pre cyklistov je Čierny Váh dobrým cieľom alebo dobrou zastávkou, keďže cyklotrasy vedú ďalej. Zastaviť sa možno napríklad pri studničke hneď vedľa cesty. Spodok má murovaný, vrch tvorí drevený domček a voda tečie z kohútika. Zašli sme k nej s lesníkom štátnych lesov Michalom Ondrejkovom, ktorý je zároveň členom občianskeho združenia Čierny Váh.

Novinky pre turistov na Čiernom Váhu
Stiahnuť audio súbor

Klobúk dole pred nadšencami (škoda, že musia takto upratovať po nespratníkoch). Na Čiernom Váhu nájdete aj ďalšie zaujímavosti: je tam niekoľko Významných lesníckych miest, teda informačných tabúľ: o histórii osady, o starom lesníckom cintoríne, o pamätnom stĺpe, ktorý pripomína poľovačku palatína Jozefa. V bývalej stanici Čiernovažskej lesnej železnice je malé múzeum o tejto technickej zaujímavosti.


Texty k foto (autorka: Sylvia Hoffmannová):

Snímka 1 - Studnička Ipoltica.

Snímka 2 - Vedľa studničky Ipoltica je stolík s lavičkami a vedľa na starej budove nájdete výzvu, ako sa v prírode správať v časoch pandémia koronavírusu spolu s výzvou na zbieranie odpadu a prázdnymi vrecami.

Snímka 3 - Nadšenci a lesníci postavili stojisko pre podkúvanie koní.

Snímka 4 - Bývalá stanička Čiernovažskej lesnej železnice na Čiernom Váhu slúži teraz ako malé múzeum. Kľúč od neho nájdete v pracovnom čase na Lesnej správe Lesov SR, jej budova je oproti múzeu.

Snímka 5 - Na Čiernom Váhu sa dozviete viac o odpade. Za riečkou Ipoltica (vzápätí sa vlieva do Čierneho Váhu) je jeden z prístreškov pre turistov a cyklistov. Drevený kríž vzadu pripomína lesníkov, ktorí zahynuli pri práci. Nad ním kostolík, pri ktorom je starý lesnícky cintorín. Keď pôjdete po tejto asfaltovej ceste, čoskoro prídete k studničke Ipoltica.

Snímka 6 - Starý lesnícky cintorín so zvonicou, v popredí (v tieni) pamätník, ktorý pripomína poľovačku palatína Jozefa.

Snímka 7 - Z osady Čierny Váh sa na bicykli možno dostať do blízkych i vzdialených cieľov. Drevená šípka naspodku ukazuje smer k studničke Ipoltica.

Autorka článku: Sylvia Hoffmannová

Živé vysielanie
??:??