Náučné chodníky venované spomienke na obete 2. svetovej vojny a prechádzka na Kalište

Náučné chodníky venované spomienke na obete 2. svetovej vojny a prechádzka na Kalište

Galéria

Dnes si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania. O náučných chodníkoch venovaných spomienke na obete 2. svetovej vojny povie riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici – Stanislav Mičev.

Stanislav Mičev

A teraz zájdeme na Kalište. Ide o jednu z osád, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej vojny. Život v nej však dodnes nebol obnovený. Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške 924 m. n. m.. Sú tam zrekonštruované 2 domčeky, malá zvonička, základy zhorených obytných domov či partizánske bunkre.

 

Kalište

Janku Grajciarovú z Balážov na Kalište sprevádzali Marek Tišliar a Matej Vavrek.


Autor a foto: Ladislav Eliaš