Obišovský hrad

Máte už prejdené všetky hrady na Slovensku? To sa asi ani nedá, lebo o niektorých ani nevieme.

Ku takýmto patrí aj novoobjavený hrad na východnom Slovensku, v Košickom okrese. Názov má podľa obce, ktorá sa pod ním nachádza. Patrí do zoskupenia 6 hradov Šarišský, Kapušiansky, hrad Šebeš, Zbojnícky hrad a Lipovec, ktoré sú združené pod názvom Prešovská hradná cesta. Môžete sa k nemu dostať aj z Ličartoviec, avšak krajšia trasa je z Obišoviec. S nadšencami odkrývania histórie - Michalom Keruľom, Veronikou Slovíkovou a Branislavom Gmitrom sa tam vybral Ladislav Eliaš. Podľa prvých zvukov zistíte, kde začínali...

Obišovský hrad - 1. časť

Stredoveký kamenný hrádok pri Obišovciach patrí do série tých hrádkov, ktoré sa začali v Uhorsku stavať po roku 1242 a zanikli na rozhraní 15. - 16. storočia v čase zvýšeného hradoborectva. Zámčisko leží nad ľavým brehom rieky Svinky na kupolovitom výbežku čiernej hory v podcelku Sopotnícke vrchy. V roku 1964 sa na hrade Obišovce konal archeologický výskum. Vtedajší pracovníci hradby nezakonzervovali ani nezasypali. To bol dôvod začatia nových archeologických prác na hrade Obišovce. Zastavili sme sa aj pri tabuli, kde boli fotografie z doterajšej obnovy hradu. Pokračuje vedúci hradných pracovníkov Branislav Gmitro.

Obišovský hrad - 2. časť

Fotky:
1. Kostol v Obišovciach
2. Staré značenie chodníka
3. Obec Obišovce
4. Nové značenie
5. Začiatok stúpania
6. Prechod cez lúku
7. Výhľady na východnú stranu
8. Poľovnícka pozorovateľňa
9. Hradný kopec
10. Prístrešok pod hradom
11. Hradný most
12. Hradný múr
13.-15. Na hrade
16. Informačná tabuľa na hrade
17. Zľava: Veronika Slovíková, Michal Keruľ, Branislav Gmitro

Autor: Ladislav Eliaš foto: Ladislav Eliaš