V kine s Petrom Konečným

V kine s Petrom Konečným

Hostka: Wanda Hrycová, filmová producentka

V kine s Petrom Konečným