Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

História spartakiád

História spartakiád

Tento týždeň si pripomenieme 65 rokov od otvorenia prvej celoštátnej spartakiády. Hromadné cvičenia ľudí každého veku boli udalosťami, ktoré rôznym spôsobom zasiahli milióny Čechov a Slovákov. Mnohí na spartakiády spomínajú s nostalgiou a pripomínajú im pekné chvíle pri cvičení a v kolektíve, mnohí iní im nevedia prísť na meno a vidia v nich zneužívanie ľudí na komunistickú propagandu. V našom seriáli sa pozrieme nielen na históriu spartakiád, ale aj na to, aká zložitá bola ich organizácia a ako ich prežívali aktéri strahovských vystúpení aj cvičenci.

História spartakiád 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pokračujeme v našom seriáli venovanom spartakiádam. Historik Petr Roubal ich člení do dvoch období, odlišovali sa charakterom skladieb aj symbolikou, ktorú prezentovali. V prvom boli tri spartakiády - v rokoch 1955, 1960 a 1965. Predovšetkým prvá sa stala zaťažkávacou skúškou komunistického režimu, či vôbec dokáže zorganizovať také veľkolepé podujatie, ako boli všesokolské zlety. Slávnostne ju otvorili presne pred 65 rokmi. Pokračuje Boris Koreň.

História spartakiád 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Spartakiády po roku 1970, teda v období okupácie Československa Sovietskou armádou, ktoré nazývame normalizáciou, boli tiež také - normalizačné. Opustili zjednodušenú priamočiaru symboliku triedneho nepriateľa a boja proti imperializmu a v cvičeniach sa do popredia začali dostávať témy rodiny, mladosti, šťastných detí a krásy. Na konci obdobia pomaly vrcholili prípravy na ďalšiu spartakiádu v roku 1990, no tá sa v celoštátnom meradle už nekonala.

História spartakiád 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Spartakiády boli obrovským, vo svete jedinečným podujatím, ktorého príprava trvala niekoľko rokov. Skladby na všetkých úrovniach nacvičovali až dva milióny cvičencov pod vedením tisícok cvičiteľov. A počet obyvateľov Prahy sa na týždeň zvýšil o niekoľko stotisíc ľudí, ktorých bolo potrebné ubytovať, nasýtiť a prepraviť.

História spartakiád 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ešte aj dnes žijú v Československu milióny ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom, najmä ako cvičenci, alebo cvičitelia zúčastnili na spartakiádach. Ich vzťah k nim preto formujú vlastné skúsenosti a mnohí spomínajú s nostalgiou na nácvik a výlet do hlavného mesta Prahy. V iných ale dodnes zostal zlý pocit, pretože cvičiť na spartakiádu boli donútení, alebo vnímali aj komunistickú propagandu, ktorá sa s tým spájala. V každom prípade však spartakiády boli jedinečným fenoménom, a to nielen v bývalom socialistickom bloku. Akýsi výnimočný sviatok, karneval, ktorý prežívala celá krajina.

História spartakiád 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Boris Koreň

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame