Ján Amos Komenský - 350. výročie

Ján Amos Komenský - 350. výročie

Sotva by sme u nás našli mesto, kde po ňom nie je pomenovaná aspoň ulica, škola, univerzita, či inštitút. Patril medzi najvýznamnejšie postavy európskych dejín a jeho revolučné názory sú platné dodnes. Reč je o učiteľovi, kazateľovi, filozofovi a politikovi - Jánovi Amosovi Komenskom. Už v nedeľu (15. novembra) si pripomenieme 350. výročie jeho smrti. Príbeh o ňom pripravil Lukáš Mano.

Ján Amos Komenský 1

Mnohí ľudia v snahe žiť zdravšie siahajú po nápojoch s umelými sladidlami. Nová vedecká štúdia však tvrdí, že z dlhodobého hľadiska majú na naše telo rovnaký, nežiaduci vplyv ako tie cukornaté. Podrobnosti pridáva Richard Dedek.

Ján Amos Komenský 2

„Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že je narodený niekde inde, alebo preto, že hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nezmyslom.“ - povedal Ján Amos Komenský, ktorý v ťažkej dobe presadzoval vzdelanie pre všetkých. A aké malo byť toto vzdelanie? Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“ V príbehu o životnej ceste učiteľa národov pokračuje Lukáš Mano.

Ján Amos Komenský 3

Súčasné školstvo ovplyvňuje pandémia koronavírusu - zatvorené zostávajú stredné aj vysoké školy. Čo by na to povedal veľký učiteľ národov - Ján Amos Komenský? Určite by oceňoval, že učitelia sú so svojimi žiakmi a študentmi stále v kontakte - pokračuje Lukáš Mano.

Ján Amos Komenský 4

Venovali sme ho jednému z najslávnejších pedagógov sveta - učiteľovi národov - Jánovi Amosovi Komenskému. Jeho práce sa stali základom modernej pedagogiky ako systematickej vedy a využívame ich v školstve dodnes. Zanechal nám obrovské dielo a pritom niektoré z jeho prác sa  nezachovali, pretože boli zničené počas vojnových konfliktov, alebo počas jeho neúnavného cestovania. Na sklonku života našiel pedagóg, kazateľ, humanista Komenský svoj nový domov v Amsterdame. Pokračuje Lukáš Mano.

Ján Amos Komenský 5

Autor: Lukáš Mano; Foto: TASR