15 rokov od skončenia povinnej základnej vojenčiny

15 rokov od skončenia povinnej základnej vojenčiny

Príbeh na týždeň s Borisom Koreňom venujeme 15. výročiu skončenia povinnej základnej vojenčiny. Diskusia o profesionálnej armáde sa začala už krátko po roku 1989. Padali rôzne termíny, kompetentní uvažovali napríklad aj o roku 2010. No stalo sa to oveľa skôr. Z kasární v Kežmarku a bratislavských Vajnoroch tesne pred Vianocami v roku 2005 odišlo do civilu posledných 214 takzvaných „záklaďákov“. Mladí muži (či chceli, alebo nie) museli mesiace slúžiť vlasti v kasárňach.

Vojenčina 1

Brancom a neskôr vojakom sa v minulom režime stal každý mladý 17-ročný muž. O rok neskôr musel ísť na odvod, kde komisia preskúmala jeho zdravotný stav a rozhodla, či je schopný, alebo dočasne, či trvalo neschopný vojenskej služby. Na vojenčinu išiel po dokončení štúdia na učňovskej, strednej, alebo vysokej škole.  Čo čakalo vojakov po vstupe do kasární? V druhej časti príbehu povie Boris Koreň.

Vojenčina 2

Nástup do základnej vojenskej služby a jej začiatky už máme z sebou. Venovali sme sa im včera. Dnes sa podrobnejšie pozrieme na hlavnú náplň – odborný výcvik. Každý vojak mal v jednotke určené miesto s presne určenými povinnosťami. Motostrelecké družstvo napríklad tvorili veliteľ, vodič bojového vozidla pechoty, strelec-operátor, guľometčíci a strelci. Rovnako mali určené povinnosti aj delostrelci, ženisti, tankisti, či letci. Pokračuje Boris Koreň.

Vojenčina 3

Pre každého mladého muža bola základná vojenská služba nezabudnuteľným zážitkom. Prispelo k tomu cudzie prostredie kasární, pevne určený denný režim, disciplína, často prvý dlhý pobyt ďaleko od rodiny. No väčšinu z nich čakala ešte ďalšia dovtedy nepoznaná skúsenosť – takzvaná mazácka vojna, o ktorej sa rozprávali až hororové príbehy. Viac vám povie v ďalšej časti seriálu Boris Koreň.

Vojenčina 4

Mladí muži prijali zrušenie základnej vojenskej služby po 1. januári 2006 s úľavou. Staršia generácia a veľká časť z tých, ktorí vojenčinu absolvovali, sa však zhoduje v tom, že mladým mužom tento zážitok predsa len chýba. V známom výroku - vojna robí z chlapcov chlapov, je podľa nich predsa len kus pravdy. Poslednú časť seriálu pripravil Boris Koreň.

Vojenčina 5

Autor: Boris Koreň; Foto: TASR