Svet financií / Poistenie invalidity

Svet financií / Poistenie invalidity

Hrozba invalidity sa týka stále viac ľudí, mnohí ju však nemajú poistenú. A to môže byť problém. Tomáš Gerši oslovil odborníka na financie Mariána Búlika.

Invalidita

Autor: Tomáš Gerši; Foto: PIXABAY/stevepb