História blízka vzdialená / Malo byť Komárno sídlom rakúskeho cisára?

História blízka vzdialená / Malo byť Komárno sídlom rakúskeho cisára?
Mesto Komárno stálo vždy na dôležitom strategickom mieste, čo si uvedomovali už v časoch Rímskej ríše. Sútok Váhu a Dunaja ho predurčil, aby sa stalo významným obranným bodom v rámci Uhorska, ale aj Rakúskeho cisárstva. Dlhé stáročia tu stála a dodnes stojí pevnosť, ktorá dokázala odolať útoku Mongolov, ale aj Osmanov. Jej dokonalé hradby mali dokonca v prípade potreby chrániť cisársky dvor. Dôležitým momentom v histórii pevnosti boli Napoleonské vojny.
Hovorí riaditeľ Podunajského múzea v Komárne Jozef Csütörtöky. Múzea, ktorého expozície a aktuálne výstavy si momentálne môžete pozrieť aspoň virtuálne. Viac na :
Autor a foto: Juraj Šimko