Zamyslenie / Obete pandémie

Zamyslenie / Obete pandémie

Milí poslucháči, publicistka Iveta Pospíšilová hovorí vo svojom dnešnom zamyslení o obetiach, ktoré prinášame v dnešnej dobe.

Iveta Pospíšilová: Obete pandémie

Autorka: Iveta Pospíšilová; Foto: PIXABAY/Duplex