Zamyslenie / Chcieť viac

Zamyslenie / Chcieť viac

Milí poslucháči, kňaz Rastislav Čížik hovorí o chvíľach, kedy by sme mali chcieť viac.

Rastislav Čížik: Chcieť viac

Autor: Rastislav Čížik; Foto: PIXABAY/scottwebb