Tour de France 2022
Tour de France 2022

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO

Sokoliarstvo - umenie lovu s dravými vtákmi je staré viac ako 4000 rokov. Na naše územie sa dostalo s kočovnými kmeňmi. Vášnivým sokoliarom bol vraj aj knieža Svätopluk, či vierozvestcovia Cyril a Metod. Časom sa sokoliarstvo dostalo z panovníckych dvorov aj medzi bežný ľud a tradícia pretrváva dodnes. Slovensko patrí medzi sokoliarsku svetovu elitu - dôkazom je zápis do prestížneho zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. A náš príbeh bude o symbióze krásnych dravcov a človeka - v areáli sokoliarne a minizoo pod hradom Devín nahrávala Mária Petríková s Jánom Šenkýrikom:

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Sokoliarstvo má na Slovensku dlhú tradíciu. A tento fenomén sa stal aj súčasťou našej kultúry. O sokoloch a sokoliarstve vzniklo viacero básní, filmov, dokumentov či piesní. Viac nám povie Lukáš Mano.

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Sokoliarstvo sa stalo svetovým kultúrnym dedičstvom vďaka nadšencom, ktorí svoje vedomosti odovzdávali mladým. Unikátom na Slovensku je ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, kde sa predmet sokoliarstvo učí na druhom stupni. Blažena Bóoczová sa tam išla pozrieť – vonku pri sokolovni sa rozprávala s riaditeľom Pavlom Michalom.

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Náš príbeh o sokoliarstve dnes pokračuje na Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Od teórie prejdeme k praktickému vyučovaniu sokoliarstva. Blažena Bóoczová sa pridala k skupinke žiakov, ktorú vedie sokoliarka Bibiána Krajčová.

Príbeh Sokoliarstvo - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Sokoliarstvo bolo najmä v stredoveku jedným zo spôsobov lovu zveri. Sokoliar s pomocou dravého vtáka chytal najmä králiky, či zajace. Účinná metóda mala svoje špecifické pravidlá a dravca bolo treba dobre vycvičiť. Tento fenomén sa na Slovensku zachoval a celé storočia prenášal z generácie na generáciu. Aj preto je dnes sokoliarstvo na zozname svetového dedičstva Unesco. Pokračuje Lukáš Mano.

Sokoliarstvo v prestížnom zozname UNESCO - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


IMG_20220425_132807.jpg

received_1155198321917594.jpeg

Autorka: M. Petríková, L. Mano, B. Bóoczová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame