Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Českí experti vyvinuli simultánny prekladač poznámok

Českí experti vyvinuli simultánny prekladač poznámok

Českí vedci vyvinuli unikátny tlmočnícko - prekladateľský systém, dokáže simultánne tlmočiť v 40-tich jazykoch. Viac nám povie Rado Tomeš:

SPEKTRUM Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Experti z matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity vyvinuli systém Elitr, európsky online prekladateľský systém, ktorý  zabezpečí simultánny preklad do 42 jazykov naraz. Je určený pre konferencie a každé rečníkom vypovedané slovo za niekoľko milisekúnd prebehne celou Európou a ostatní si ho budú môcť aj prečítať v mobile. Tento európsky prekladateľ vznikol na základe požiadavky českého Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý organizoval veľký medzinárodný kongres. Českí odborníci sa spojili s kapacitami zo zahraničia a vyvinuli systém, ktorý dokáže v priebehu pár sekúnd preložiť napríklad slovenčinu do arabčiny alebo do hebrejčiny, nie je mu cudzia ani azbuka. Do budúcna by mal Elitr vedieť robiť poznámky z akejkoľvek prednášky vo všetkých jazykoch - vzhľadom na hardwarovú náročnosť zatiaľ nebude tento prekladač fungovať ako mobilná aplikácia.

Na malé deti treba veľa rozprávať, ovplyvňuje to štruktúru ich mozgu. Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Východoanglickej univerzity v Norwichi popísal súvislosť medzi kvantitou hovoreného slova a koncentráciou detského myelínu, čo je látka v mozgu, ktorá obaľuje nervové vlákna a v podstate zosilňuje signály. Na výskume sa zúčastnilo 163 batoliat, 87 z nich malo pol roka, 76 dva a pol. Deti mali v oblačení maličké odpočúvacie zariadenia a vedci postupne získali okolo 6 tisíc hodín zvukového materiálu. Najprv vyhodnotili ako často na ktoré dieťa rodičia hovorili, potom ich preskúmali magnetickou rezonanciou. Zistili, že dva a pol ročné deti, na ktoré rodičia hovorili najviac, mali oproti iným deťom viac myelínu v tých častiach mozgu, ktoré súvisia s rečou.  Odporúčanie vedcov znie: Hovorte na svoje deti čo najčastejšie a odmalička, aj keď zatiaľ nie je jasné, či to má v budúcnosti vplyv na jazykové a poznávacie schopnosti detí.

Autorka: Barbara Štubňová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame