Dr. Krause - Záhady mysle / Súťaživosť I.

Dr. Krause - Záhady mysle / Súťaživosť I.

Tento týždeň sa s neuropsychológom Robertom Krause pozrieme na súťaživosť. A začneme tým, že je pre nás úplne prirodzená.

Súťaživosť 1

Naša súťaživosť sa mení podľa veku. Neuropsychológovia už dávnejšie dokázali, že najväčšia súťaživosť je v detskom veku.

Súťaženie 2

Najviac súťažíme ako deti a  naša súťaživosť s vekom klesá. Zapájať sa do súťaží či kvízov je však výhodné aj pre seniorov.

Súťaženie 3

Aj pri súťažiach či kvízoch sa odhalí povaha ľudí.

Súťaživosť 5

Súťaživosť je pre nás prirodzená. Aj tak ale poznáme ľudí, ktorí sa do súťaží či kvízov zapájať nechcú.

Súťaženie 5

Autor a foto: Robert Krause