Fenomén21
Fenomén21

Dr. Krause - Záhady mysle / Viera a mozog

Dr. Krause - Záhady mysle / Viera a mozog

Môžeme veriť v Boha, vo vyššie princípy, sami v seba, či v rodinu...jednoducho viera má mnoho podôb. Čo sa deje pri viere v našom mozgu vysvetlí neuropsychológ Robert Krause.

Môžeme veriť v Boha

Väčšina ľudí v niečo či niekoho verí. Na to, či budeme veriť má vplyv nielen mnoho faktorov z okolia, ale najmä naše myslenie a vnímanie sveta. Viac už Doktor Robert Krause:

Odkiaľ sa berie viera?

Vedeli ste, že viera a osobnostný rozvoj spolu úzko súvisia. Ako, vysvetlí neuropsychológ Robert Krause

Viera a osobnostný rozvoj

Veriaci ľudia majú menšie riziko vzniku depresie. Potvrdili to aj výskumy neurovedcov.

Viera a depresia

Redaktorka: Marianna Kovácsová; Foto: PIXABAY/geralt