Tour de France 2022
Tour de France 2022

Dr. Krause - Záhady mysle / O komunikácii

Dr. Krause - Záhady mysle / O komunikácii

Druhy neverbálnej komunikácie.

Komunikácia - to nie sú iba slová. Základné druhy neverbálnej komunikácie predstaví neuropsychológ Robert Krause:

Druhy neverbálnej komunikácie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Neverbálna komunikácia a pokus s tlieskaním.

O tom, že neverbálna komunikácia je dôležitá ste už určite počuli. Dnes tu má pre nás doktor Robert Krause, ako dôkaz, zaujímavý pokus s tlieskaním.

Neverbálna komunikácia a pokus s tlieskaním Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Neverbálna komunácia a mozog.

Mnohé dáme najavo aj bez slov -  pohľadom, úsmevom či postojom. O neverbálnej komunikácii a mozgu povie doktor Robert Krause.

Neverbálna komunácia a mozog Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Neverbálna komunkácia - chôdza.

K neverbálnej komunikácii patria nielen gestá a mimika, ale aj poloha  tela a jeho postoj. Dnes nám neuropsychológ Robert Krause objasní ako napríklad aj obyčajná chôdza ovplyvňuje naše komunikačné schopnosti:

Neverbálna komunkácia - chôdza Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Prečo používame neverbálnu komunikáciu aj vtedy, keď sme sami?

Všimli ste si, že gestikulujeme a robíme grimasy aj vtedy, keď nás druhá strana nevidí - napríklad pri telefonovaní? Prečo používame neverbálnu komunikáciu aj vtedy, keď sme sami, vysvetľuje neuropsychológ Robert Krause:

Prečo používame neverbálnu komunikáciu aj vtedy, keď sme sami? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Mýtus: neverbálna komunikácia je dôležitejšia než slová.

Neverbálna komunikácia je súčasťou každého z nás. Možno ste aj vy počuli, že je dokonca dôležitejšia  a pravdivejšia než slová. Či je to naozaj tak, povie doktor Robert Krause:

Mýtus: neverbálna komunikácia je dôležitejšia než slová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Reč tela v strese

Dotýkanie sa nosa, hranie sa s vlasmi, ošívanie sa, či škriabanie. Keď sme v strese, je to evidentné aj bez slov. Viac už neuropsychológ Robert Krause:

Reč tela v strese Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Postoj tela - posturika

K neverbálnej komunikácii patria okrem gest a mimiky aj poloha tela alebo postoj nášho tela. A práve o posturike povie dnes viac doktor Robert Krause:

Postoj tela - posturika Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Neverbálna komunikácia nie je vždy jednoznačná.

Klamári si vraj chytajú nos a uši, upravujú si oblečenie či vlasy. Mnohí sa snažia z neverbálnej komunikácie odčítať myšlienky druhých. Neuropsychológ Robert Krause ale upozorňuje, že neverbálna komunikácia nie je vždy jednoznačná:

Neverbálna komunikácia nie je vždy jednoznačná Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Redaktorka: Marianna Kovácsová; Foto: FREEPIK

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame