Ružová vila

Ružová vila

Galéria

Ružová vila bola výletným miestom Štiavničanov. Pred vojnou malý penzión, kde bola dokonca miestnosť s oponou pre divadelné predstavenia, bývali tu rôzne kurzy. Vila patrila rodine Štefana Trubana. Život pred vojnou bol pokojný a šťastný.
Všetko sa zmenilo s príchodom vojnových rokov.
Hostia pribudli najmä v pivnici - prenasledovaní Židia, baníci, partizáni. A takisto v štôlňach. Do jednej sa vstupovalo neďaleko ružovej vily a pán Truban do nej nosil jedlo. Jeho najstarší syn Milan si dodnes pamätá, ako sa musel pred vilou lyžovať, aby zahladil stopy.

Príbeh o záchrancovi Štefanovi Trubanovi, veliteľovi žandárskej stanice na Piargu, rozprávajú syn záchrancu Milan Truban, vnuk záchrancu Peter Gašparík a prinášam aj informácie od vnuka lekára Strelingera, jedného zo zachránených.

Ružová vila


Na fotke sú Štefan Truban s manželkou, zachránený Jozef Štrelinger, lekár z Banskej Štiavnice, Milan Truban a Peter Gašparík s Dagmar Mozolovou.

Autor: Dagmar Mozolová; Foto: archív rodiny Trubanovej