Mlyn - záchranca

Mlyn - záchranca

Eve Krivánkovej sa po mamičkinej smrti dostal do rúk zošit. V ňom sa odkrýva srdce jej otca Oskara Mašeka, ktorý počas druhej svetovej vojny prevádzal cez hranice z územia Slovenského štátu do Maďarska mnohých prenasledovaných ľudí - celé rodiny, jednotlivcov, mladé dievčatá, manželské páry...

Bolo ich vyše 284. V rukopise čítame len niekoľko konkrétnych mien: Max Fried, Iricerovci. Mnohí "bez mena" a anonymne prešli vďaka nemu hranicu a zostali niekoľko nocí v mlyne jeho otca v Hornom Oháji, kým im našiel bezpečný úkryt v Maďarsku. Zabezpečoval stravné lístky, jedlo, falošné papiere.

Eva Krivánková na svojho otca, ktorý jej zomrel v náručí, keď bola ešte mladá žena, spomína s vďakou v srdci a obdivom.

Maškov mlyn - záchranca

149540327_10225416009812972_5671442669229426569_o.jpg

150201238_10225416012333035_8574288480238865981_o.jpg

150271329_10225416008572941_7710431279570059030_o.jpg

Autorka: Dagmar Mozolová; Foto: autorka a rodinný archív E.K.