Martin Kováč

Martin Kováč

Dnes sa v kresťanskom prostredí hovorí veľa o ekumenizme. Dokonca aj Slovenský rozhlas prináša už roky v rámci náboženského vysielania reláciu Ekuména vo svete. Čo však ekuména predstavuje v teoretickej rovine a čo znamená v praxi? Aj o tom sa bude v dnešnom dobrom ráne rozprávať Štefan Chrappa s diakonom starokatolíckej cirkvi a odborníkom na ekumenizmus Martinom Kováčom.

Martin Kováč - 1. časť

Zaujímalo nás, čo je najväčším nepriateľom ekumenizmu.

Martin Kováč - 2. časť

Rozprávame sa o tom, ako kresťania medzi sebou hľadajú spoločnú reč. Martin Kováč je diakonom starokatolíckej cirkvi na Slovensku a je tiež odborníkom na ekumenickú problematiku. Rozpráva sa s ním Štefan Chrappa.

Martin Kováč - 3. časť

Medzi dôležité prvky, ktoré definujú podstatu jednotlivých kresťanských spoločenstiev, patria aj sviatosti. Inak ich vníma katolicizmus, inak pravoslávie a inak protestantské cirkvi. Viac o tom povie hosť Štefana Chrappu - diakon starokatolíckej cirkvi Martin Kováč.

Martin Kováč - 4. časť

Nazeranie na eucharistiu dokáže kresťanov jednotlivých cirkví už stáročia rozdeľovať... Ako to teda v skutočnosti je?

Martin Kováč - 5. časť

Autor: Štefan Chrappa Ilust. foto: Unsplash