Karol Moravčík

Karol Moravčík

Svätý otec František, hlava katolíckej cirkvi, pôsobí na Petrovom stolci už štyri roky. Dnes sa budeme rozprávať o jeho prístupe k ľuďom, o teológii, ktorá ho formovala, ako aj o tom, prečo ho niektorí konzervatívci kritizujú. Hosťom Štefana Chrappu je zakladateľ intelektuálnej teologickej platformy Teofórum, rímskokatolícky kňaz Karol Moravčík.

1. časť

Ako sa formovala katolícka cirkev v latinskej Amerike po druhom vatikánskom koncile?

2. časť

Reč už bola o tom, aký smer nabrala katolícka cirkev v južnej Amerike po druhom Vatikánskom koncile, no zaujímavých je tam ešte niekoľko faktov.

3. časť

Čo môžeme považovať za najzásadnejší prínos pápeža Františka?

4. časť

Dnes ráno bol hosťom Štefana Chrappu rímskokatolícky kňaz Karol Moravčík, zakladateľ intelektuálnej teologickej platformy Teofórum a rozprávali sme sa o pôsobení pápeža Františka, ktorý je na Petrovom stolci už štyri roky. Pápež František má však aj mnohých kritikov. Vyčítajú mu, že nie je dostatočne katolícky, že nie je dostatočne konzervatívny, atd. Sú tieto výhrady oprávnené?

5. časť

Na budúcu – Veľkonočnú nedeľu bude hosťom dobrého rána trnavský arcibiskup mons. Ján Orosch.

Autor: Štefan Chrappa; Foto: archív KM