K veci: Malé vodné elektrárne a zásah do životného prostredia...

K veci: Malé vodné elektrárne a zásah do životného prostredia...

Témy: Malé vodné elektrárne a zásah do životného prostredia - Maďarský parlament zaviedol do ústavy pojem „situácia teroristickej hrozby" - Miroslav Lajčák na VZ OSN

Hostia:
Imrich Vozár, právnik zo združenia Via Iuris
Martina Paulíková, Občianske Združenie slatinka
Gregor Martin Papucsek
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí

K veci: Malé vodné elektrárne a zásah do životného prostredia...

Moderátor: Michal Katuška Ilust. foto: TASR