Tour de France 2022
Tour de France 2022

K veci: Bezbariérovosť vo verejných inštitúciách...

K veci: Bezbariérovosť vo verejných inštitúciách...

Témy: Bezbariérovosť vo verejných inštitúciách - Zemetrasenia a lavíny v Taliansku - Zlá situácia migrantov v gréckych táboroch

Hostia:
Petra Füköová, právnička a gestorka prieskumu
Viliam Frank, predseda Republikovej špecifickej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov
Kristián Csicsay, oddelenie seizmológie Geofyzikálneho odboru SAV
Soňa Dorňáková-Stamu, publicistka a prekladateľka žijúca v Aténach

K veci: Bezbariérovosť vo verejných inštitúciách... Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Moderátor: Filip Minich Ilust. foto: TASR - Martin Baumann

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame