K veci: Hoaxy, poplašné nepravdivé správy, denne zaplavujú internet...

K veci: Hoaxy, poplašné nepravdivé správy, denne zaplavujú internet...

Témy: Hoaxy, poplašné nepravdivé správy, denne zaplavujú internet. Ako ich odlíšiť od pravdivých informácií a ako sa voči nim brániť? - Od podpísania Kozmickej zmluvy, ktorá zakazuje štátom umiestňovať jadrové zbrane a iné zbrane hromadného ničenia na obežnú dráhu Zeme, na Mesiac alebo na iné nebeské telesá, ubehlo 50 rokov

Hostia:
Jozef Džubák, portál Hoax.cz
Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ dejepisu a geografie
Tomáš Hrozenský, doktorand UMB a predseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku

K veci: Hoaxy, poplašné nepravdivé správy, denne zaplavujú internet...

Autorka: Jana Maťková Ilust. foto: rawpixel