EURO 2020
EURO 2020

K veci: Oddlžovanie nemocníc

K veci: Oddlžovanie nemocníc

Témy a hostia:

Oddlžovanie nemocníc
Potocký - rozhovor s moderátorom
Dušan Zachar - analytik INECO

Cholera v Jemene
Gruber, riaditeľ čr-pobočky Lekárov bez hraníc

Summit EÚ
Majer - rozhovor s moderátorom 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR