K veci: Situácia v Rapidlife

K veci: Situácia v Rapidlife

Témy a hostia:

1/ Situácia v Rapidlife
Ľuboslav Kačalka - novinár z Hospodárskych novín

2/ Návrh na reformu súdnictva v Poľsku
Tomáš Forro - publicista a prekladateť

3/ Ťažba vo vesmíre
Tomáš Hrozenský - predseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku

K veci

Moderátor: Jana Maťková; Ilustr. foto: TASR