K veci: Karpatské bukové pralesy

K veci: Karpatské bukové pralesy

Témy a hostia:

1/ Ochranári tvrdia, že Karpatské bukové pralesy sa do zoznamu UNESCO dostali klamstvom
Peter Sabo, lesoochranárske združenie VLK
Tomáš Ferenčák, honorca ministerstva ŽP

2/ Nárast islamského extrémizmu v Európe má na svedomí Saudská Arábia
Tibor Macák/Susanne Schröter, šéfka výskumného centra globálneho islamu vo Frankfurte nad Mohanom 

K veci

Moderátor: Soňa Weissová; Ilustr foto: TASR