K veci: Zdravotnícke eurofondy

K veci: Zdravotnícke eurofondy

Témy a hostia:

1/Zdravotnícke eurofondy
Potocký/ Visolajský - šéf Lekárskeho odborového združenia

2/ Ženské kvóty v Nemecku
Oľga Pietruchová - riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

3/ Kompostéry
Branislav Moňok - zo združenia Priatelia Zeme

K veci

Moderátor: Jana Maťková; Ilustr. foto: Pixabay