K veci: Aktuálny vývoj politickej situácie

K veci: Aktuálny vývoj politickej situácie

Témy a hostia:

1/ Aktuálny vývoj politickej situácie
Erik Láštic, politológ UK

2/ Politické prieskumy
Václav Hřích, z prieskumnej agentúry AKO 

K veci

Moderátor: Jana Maťková; Ilustr. foto: TASR