K veci: Možné predčasné voľby

K veci: Možné predčasné voľby

Témy a hostia:

1/ Možné predčasné voľby
Michal Cirner, z Prešovskej univerzity

2/ Slovensko je dnes témou aj v Štrasburgu, kde zasadá európsky parlament
Tibor Macák 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Iluistr. foto: TASR