Fenomén21
Fenomén21

K veci: Nedostatočná kapacita v materských školách

K veci: Nedostatočná kapacita v materských školách

Témy a hostia:
1/ Nedostatočná kapacita v materských školách

Katarína Vančíková, z pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, analytička projektu To dá rozum

Marek Mitošinka, gr sekcie programov rozvoja vidieka na Ministerstve pôdohospodárstva – rozh.

2/ Kristína Jurčišinová / Daryl Davis 

K veci

Moderátor: Jana Maťková; Ilustr. foto: Pixabay