K veci: Španielske stratené deti frankizmu

K veci: Španielske stratené deti frankizmu

Témy a hostia:

1./ Španielske stratené deti frankizmu
Ľubica Zlochová, spolupravoníčka RTVS

2./ Pred voľbami do miestnach zastupiteľstiev
Michal Cirner, politológ

K veci
K veci

Moderátorka: Jana Maťková