K veci: Etický kódex poslancov

K veci: Etický kódex poslancov

Témy a hostia:

1/Etický kódex poslancov
Michal Cirner - politológ

2/Zneužívanie detí kňazmi
Imrich Gazda - cirkevný analytik 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR