K veci: Kauza okolo rigoróznej práce Andreja Danka

K veci: Kauza okolo rigoróznej práce Andreja Danka

Témy a hostia:

1/Kauza okolo rigoróznej práce Andreja Danka
Eduard Burda - dekan Právnickej fakulty UK
Martina Lubyová - ministerka školstva
Michal Cirner z Inštitútu politológie z Prešovskej univerzity


2/ Situácia Maďarska s bezdomovcami
Jozef Kákoš - riaditeľ organizácie Depaul Slovensko 

K veci

Moderátor: Karolína Lacová; Ilustr. foto: TASR