K veci: Odmietnutá globálna dohoda OSN

K veci: Odmietnutá globálna dohoda OSN

Témy a hostia:

1/ Odmietnutá globálna dohoda OSN
Peter Pellegrini - premiér,

2/ Osobitný odvod pre obchodné reťazce
Mário Lelovský - z Republikovej únie zamestnávateľov
Monika Uhlerová - viceprezidentka
Emil Macho - predseda potravinárskej komory 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR