K veci: Rigorózna práca Andreja Danka

K veci: Rigorózna práca Andreja Danka

Téma:

1/ Rigorózna práca Andreja Danka
Vladimír Janiš - predseda profesorov
Miroslav Hužvár - člen komisie
Roman Kličko - pedagóg
Matej Horvát - z právnickej fakulty UK
Andrej Danko - predseda
Renáta Hall - z iniciatívy "To dá rozum"
Michal Cirner - politológ 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR