K veci: Poprad má certifikát protikorupčného systému manažérstva

K veci: Poprad má certifikát protikorupčného systému manažérstva

Témy a hostia:

1./  Poprad dostal certifikát protikorupčného systému manažérstva
Ján Pisoň, vedúci certifikačného orgánu
Ján Závadský, vedúci Inštitútu manažérskych systémov UMB B.Bystrica
Peter Kovařík, gen. riaditeľ sekcie prevencie korupcie Úradu vlády

2./ Čína zvyšuje výdavky na obranu až nad úroveň HDP
Matej Šimalčík, Inštitút ázijských štúdií 

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: TASR