K veci: Voľby v Hongkongu

K veci: Voľby v Hongkongu

Téma:
Voľby v Hongkongu vyhrali pro-demokratickí kandidáti

Hosť:

Martin Šebeňa, analytik Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií, ktorý pôsobí na Hongkongskej univerzite 

K veci

Moderátor: Soňa Weissová; Ilustr. foto: TASR