K veci: Stratégia vzdelávania a zamestnávania Rómov

K veci: Stratégia vzdelávania a zamestnávania Rómov

Hostia: Ábel Ravasz (bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity) a Andrea Bučková (úradujúca splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity).

Dnes si pripomíname Deň Rómov, pričom vláda schválila novú stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie tejto komunity do roku 2030. Cieľom je pomôcť minoritnej skupine obyvateľstva so vzdelávaním a prácou. Ako to dosiahnuť? Aktivisti zároveň upozorňujú na rezervy v prístupe k rómskej komunite v čase pandémie. Kto pochybil? 

K veci 8.4.2021


Moderuje: Marián Kukelka; Foto: PIXABAY/athree23