EURO 2020
EURO 2020

K veci: Iniciatíva Slovensko pre všetkých...

K veci: Iniciatíva Slovensko pre všetkých...

Témy: Iniciatíva Slovensko pre všetkých - Chorvátsko - 20. výročie ofenzívy

Hostia:
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Michal Cirner, politológ
Július Lörincz, expert na balkánsku problematiku

K veci: Iniciatíva Slovensko pre všetkých...

Autorka: Marta Jančkárová foto: PublicDomainPictures