Fenomén21
Fenomén21

Naši a svetoví: Softvérový vývojár Martin Spano

Naši a svetoví: Softvérový vývojár  Martin Spano

Mnohí využívame sociálne siete  predovšetkým na vzájomnú komunikáciu, na prezentáciu svojich názorov, na výmenu skúseností, aj na  získanie nových nielen kamarátskych, ale aj partnerských vzťahov. Martin Spano , rodák od Levíc, ktorý už osem rokov pracuje ako analytik – softvérový  vývojár vo Viedni,  dal sociálnej sieti ďalšiu  unikátnu prídanú hodnotu. Je autorom špeciálneho vyhľadávača, ktorý umožňuje  vyhľadať ľudí podľa určitých kritérií. O svojej ceste k IT – technológiám, aj o možnosti pôsobiť vo Viedni  porozprával Ľubici Hargašovej.

1. časť

Softvérový vývojár  -analytik  Martin Spano po ôsmich  rokoch pôsobenia v Rakúsku, hovorí nielen po nemecky a anglicky, ale aj po francúzsky a španielsky. Spolu s priateľkou, ktorá je z podobného odboru žijú neďaleko Viedne. Práca vo firme, ktorá ho zamestnáva ho zatiaľ baví, ale vie, že má na viac. Aj o tom za rozhovoril pri osobnom stretnutí s Ľubicou  Hargašovou.

2. časť

Špeciálny vyhľadávač Martina Spana, ktorý umožňuje  na sociálnej sieti  hľadať ľudí podľa  určitého množstva kritérií, už využívajú na pracovné účely ľudia v mnohých krajinách sveta. A nezabudnú sa  jeho autorovi za unikátny vyhľadávač aj poďakovať a to ho nesmierne motivuje pri ďalších nápadoch.


Autorka: Ľubica Hargašová; Foto: archív MS