Naši a svetoví: Andrej Čerňanský, paleontológ

Naši a svetoví: Andrej Čerňanský, paleontológ

Očarili ho plazy, šupinaté plazy. Dokáže o nich s nadšením  rozprávať celé hodiny. Je  ochotný pre nové poznatky precestovať všetky kontinenty. Ale keď najväčšie úspechy zaznamenal v Nemecku  a svoj  unikátny nález nazval najskôr po Jánošíkovi a neskôr ďalší po Štefánikovi, vrátil sa domov.  Úspešný paleontológ Andrej Čerňanský je dnes hosťom  Ľubice Hargašovej. 

1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Paleontológ Andrej Čerňanský, je vo svete uznávaný odborník. Mohol  za slušné peniaze s najväčšími kapacitami sveta, ale  jeho to ťahalo na Slovensko. Vďaka našim jaskyniarom podarilo  mu podarilo objaviť kostru najstaršieho stavovca na našom území. Bolo to šťastie, ktoré ani nečakal. Vlastne tých šťastných  momentov ho doma čakalo ešte oveľa viac.  Aj o tom porozprával Ľubici Hargašovej.

2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pedagóg, hudobník, s vlastným CD, šťastný manžel a otec, ale predovšetkým  vo svete  uznávaný mladý slovenský  paleontológ, Andrej Čerňanský , bol dnes  hosťom rubriky Naši a svetoví. 

Autorka: Ľubica Hargašová; Foto: UK BA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame