Na potulkách v okolí Nitry

Na potulkách v okolí Nitry

Galéria

Zoberieme vás do najstaršieho mesta na Slovensku, teda do Nitry. Prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828.  Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Čermáň, spolu s Martinským vrchom. Na niektoré z pahorkov zobrala Ladislava Eliaša odborná referentka turistického informačného centra -  Terézia Zaujecová.  

Na potulkách v okolí Nitry I.

Najvýznamnejším a najcharakteristickejším stavebným súborom mesta Nitra je Nitriansky hrad.  Ladislav Eliaš a sprievodkyňa Terézia Zaujecová sa zastavili na vyhliadke pred hradom.

Na potulkách v okolí Nitry II.


Autor a foto: Ladislav Eliaš