Tour de France 2022
Tour de France 2022

Pohybom si ma nájdi (Čingov - Smižianska Maša)

Najprv som mala z toho zmätok, ale na konci som si povedala: „Super, vyskúšala by som si to znovu." Teda - hľadať kontroly podľa mapy, podľa ktorej behajú orientační bežci. Nie je to klasická turistická mapa, treba ju vedieť čítať. Vyskúšať si to môže každý; pred rokom počas prvej vlny koronapandémie pripravil Klub orientačného behu Čingov zo Spišskej Novej Vsi trasu pre záujemcov: v teréne sa objavili zalaminované kartičky, na webovej stránke mapa s umiestnením kontrol a tabuľka, do ktorej treba na kontrolách, označených číslom, postupne zapisovať písmená, až vznikne heslo. Každý mesiac iná trasa, iná lokalita. Teraz v apríli sa trasa začína nad Smižanmi v časti Maša pri vodárni. Tam sme sa stretli s orientačnou bežkyňou Evou Farkašovou a jej kamarátmi Števkou a Rasťom. Najprv sme sa pozreli na mapu a farby, ktoré pri orientácii pomôžu.

Orientačný beh - Čingov 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nadšenci z Klubu orientačného behu zo Spišskej Novej Vsi sa tešia, že ľudia si na ich aktivitu zvykli. Kým pred rokom im v prvých mesiacoch poslalo mailom vylúštené heslo približne 20 ľudí, teraz v marci, keď sa po zime znovu rozbehli, už udeľovali vyše 100 diplomov.

Aktivita sa volá „Pohybom si ma nájdi". Keď sa na začiatku trasy dobre pozriete na mapu a porozmýšľate, v akom poradí budete kontroly hľadať, zistíte, že ide o okruh. Má 4 kilometre.

Orientačný beh - Čingov 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tak nech sa páči: do terénu a hľadať kontrolné zastávky a zapisovať písmenká a skladať heslo. Keď sa uvoľnia opatrenia, môžu to vyskúšať aj záujemcovia z iných okresov. Na webovej stránke Klubu orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves http://kobcingov.sk/pohybom-si-ma-najdi/ nájdete vždy aktuálne pokyny. Už teraz je tam rozpis, v ktorých lokalitách bude trasa v ďalších mesiacoch.

Texty k foto (Autorka: Sylvia Hoffmannová):

Snímka 1 - Aprílová trasa orientačnej aktivity „Pohybom si ma nájdi" sa začína na malom parkovisku nad Smižanmi v časti Maša pri vodárni. Hneď na parkovisku je informačná tabuľa, takže si môžete vybrať aj iné trasy na prechádzku.

Snímka 2 - Orientačná trasa vás najprv vedie po chodníku, no o chvíľu treba z neho odbočiť doprava.

Snímka 3 - Podľa mapy sa máme dostať na tento nevýrazný plochý vrchol kopčeka a potom by sme mali vľavo uvidieť objekt, na ktorom je priviazaná ďalšia kontrolná kartička.

Snímka 4 - Števka a Rasťo študujú mapu, ako pôjdeme ďalej. V pozadí Vysoké Tatry.

Snímky 5-6 - Výhľady od kríža smerom k Levoči (č.5) a na Spišskú Novú Ves (č.6).

Snímka 7 - Naspodku kríža je špagátom priviazaná kontrolná kartička, ale aby nepôsobila rušivo, je na zadnej strane.

Snímka 8 - Kontrolná kartička, ktorú sme našli na osamelo stojacom strome na lúke.

Snímka 9 - Z lesa vychádzame na lúku, kde máme hľadať kameň. Je nenápadný a v hnedej tráve trochu zaniká.

Snímka 10 - Evka Farkašová pri kameni na lúke vpisuje do tabuľky pod mapou písmeno z kontrolnej kartičky.

Snímky 11-12 - Hornád pri Zelenej lávke. Cez most sa dostaneme na druhú stranu.

Snímka 13 - Takto vyzerá mapa pre orientačnú aktivitu „Pohybom si ma nájdi".

Autorka a foto: Sylvia Hoffmannová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame