Nové chodníky v okolí Podhájskej

Nové chodníky v okolí Podhájskej

Galéria

Viete, čo to dá roboty, kým vznikne nový turistický chodník? Sviatok práce je dobrou príležitosťou povedať o tom viac a zároveň predstaviť novú sieť chodníkov, ktorá vzniká v širšom okolí obce Podhájska. So Soňou Bartoníčkovou sme sa stretli pri rozhľadni na Žitavskom luhu medzi Žitavcami a Maňou. Mali sme v pláne prejsť časť trasy so značkármi, ktorí práve maľovali červenú turistickú značku. Od Žitavského luhu smerom k Mani vedie nový chodník po asfalte.

Nové chodníky v okolí Podhájskej 1

Značenie na chodníkoch obnovujú značkári každé tri roky. Ale v prípade nového chodníka sa naň s farbou vracajú po roku. Jednak aby doplnili značky, ktoré (ako prax ukáže) niekde chýbajú. A jednak kôra stromov, na ktorú maľujú značku prvýkrát, ju rýchlo vpije a farba nevydrží tak dlho.

Ako hovorí značkárka Janka Nichtová, maľovanie značiek je už len jedna zo záverečných prác. Kým vznikne nový turistický chodník, treba urobiť veľa.

Nové chodníky v okolí Podhájskej 2

Texty k foto (Autorka: Sylvia Hoffmannová):

Snímka 1 - Značkárka Janka Nichtová pri práci. Od Žitavského luhu povedie červená značka chvíľu po asfaltovej ceste.

Snímka 2 - V časti Gedra (časť obce Maňa) sa značka odpojí z asfaltky a povedie prečistenou remízkou. Zľava Róbert Nichta, Soňa Bartoníčková a Janka Nichtová.

Snímka 3 - Táto značka ešte ani nestihla zaschnúť.

Snímka 4 - Budúca zelená značka povedie aj cez obec Maňa. Tam sa môžete zastaviť a prejsť si náučný chodník, ktorý dokončili vlani na jeseň.

Snímka 5 - Starý most medzi katastrom Trávnice a Beše.

Snímka 6 - Zaujímavé územie potoka a mokrade pri starom moste.

Snímky 7-9 - Jar na budúcej trase medzi rybníkom pri Trávnici a Bešou.

Autorka a foto: Sylvia Hoffmannová