Rozhovor s... Ingrid Brucknerovou

Rozhovor s... Ingrid Brucknerovou

Prednostka Neonatologickej kliniky Intenzívnej medicíny LF UK, Národného ústavu Detských chorôb. Venuje sa predčasne narodeným deťom, špecializuje sa na pridusených novorodencov, či na vrodené poruchy tráviacej sústavy, alebo na postihnutie ciev očnej sietnice.

Ingrid Brucknerová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Kata Martinková, Foto. CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame