Lesná pedagogika

Lesná pedagogika

Počuli ste už o lesnej pedagogike? Je to presne to,čo vám napadne ako prvé – žiaci sa učia o lese a to priamo v lese. Lesná pedagogika funguje u nás už 20 rokov. Viac povie Marcel Hanáček.

Lesná pedagogika - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Do školy sme chodili všetci – niektorí radšej, iní menej. Asi si pamätáte aj triedu, v ktorej ste sa učili. Niektoré dnešné deti ale občas vymenia katedru, lavice alebo tabuľu za stromy, vtáky, slnko, vodu, vzduch. Učiť sa dá aj v lese a naučiť sa tam môžu všeličo. Pokračuje Marcel Hanáček.

Lesná pedagogika - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Učiť sa môžeme aj pozorovaním prírody – napokon – v prírode veci fungujú, keď ich človek veľmi nepokazí. Aj s týmto pracuje lesná pedagogika. Kto sú tí, ktorí vyučujú v lese a na príklade lesa povie Marcel Hanáček.

Lesná pedagogika - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ekológia, ochrana prírody, kolobeh vody, pretváranie krajiny – toto všetko sú dnes vysoko aktuálne témy a aby sme robili správne rozhodnutia, musíme vedieť, ako veci v prírode fungujú. To nás učí lesná pedagogika. Pokračuje Marcel Hanáček.

Lesná pedagogika - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň sme v rubrike Zdravý les hovorili o lesnej pedagogike, ktorá u nás funguje už viac ako 20 rokov. Lesní pedagógovia každoročne organizujú desiatky až stovky podujatí pre všetky vekové kategórie. Slovo má Marcel Hanáček.

Lesná pedagogika - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Marcel Hanáček; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame