Ukladanie uhlíka

Ukladanie uhlíka

Určite ste už počuli pojmy ako uhlíková stopa, uhlíková neutralita alebo skleníkové plyny... Toto všetko sú aktuálne témy dnešných dní a tento týždeň Marcel Hanáček povie viac o tom, ako nám s týmito problémami pomáhajú lesy:

Ukladanie uhlíka - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň v rubrike Zdravý les hovoríme o zachytávaní uhlíka z ovzdušia a o jeho ukladaní v prírode. Nenahraditeľnú úlohu v tomto procese zohrávajú lesy. Viac povie Marcel Hanáček.

Ukladanie uhlíka - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Proces zachytávania a ukladania uhlíka z ovzdušia je dnes témou, ktorú rieši celý svet. Nenahraditeľným systémom, ktorý dokáže zachytávať oxid uhličitý z ovzdušia, je les. Ako to funguje a čo sa stane, keď les zničí kalamita? O tom povie viac Marcel Hanáček.

Ukladanie uhlíka - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Lesy nám pomáhajú zdravšie žiť – čistia ovzdušie, produkujú kyslík, zachytávajú a ukladajú uhlík z oxidu uhličitého v ovzduší. Toto vieme už zo školy. Zaujímavou otázkou teraz pokračuje Marcel Hanáček.

Ukladanie uhlíka - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň sme sa v rubrike Zdravý les venovali možno trošku zložitejšej, ale dnes často diskutovanej téme zachytávania a ukladania uhlíka v prírode. V tomto procese má nenahraditeľnú úlohu práve les. Pokračuje Marcel Hanáček.

Ukladanie uhlíka - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Marcel Hanáček; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame