Zo zeme (s Barbarou) / Snežienkové zaujímavosti

Zo zeme (s Barbarou) / Snežienkové zaujímavosti

Aj keď je február, pomaly sa začínajú objavovať prvé kvietky. S Barbarou Štubňovou sa dnes potešíme snežienkami.

102102221040;Snežienkové zaujímavosti

Snežienky

Autori: Pavel Chlouba/B.Štubňová; Foto: Pavel Chlouba